นายกฯเผยเขมรร่วมผลักดันเขตศก.ชายแดน

นายกฯเผยเขมรร่วมผลักดันเขตศก.ชายแดน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายรายเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายก อภิสิทธิ์ โดยได้แสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยที่สามารถคว้า 7เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ณ นครกวางโจว ประเทศจีน

ส่วนความคืบหน้าการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมน้ำและภัยหนาวนั้น ครม. ได้อนุมัติให้จังหวัดนำเงินทดลองช่วยผู้ประสบภัยหนาว ส่วนสถานการณ์น้ำท่วม ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ และฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ พร้อมเร่งเดินหน้าฟื้นฟูหลังน้ำลด รวมถึงผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ภาคใต้ด้วย โดยได้มอบหมาย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯ ด้านความมั่นคง นำทหารเข้าไปช่วยสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน พร้อมๆกับมีการตรวจสอบเรื่องการจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความโปร่งใสด้วย

พร้อมกันนี้นายกยังรู้สึกสะเทือนใจ กรณีพบซากทารก 2,002 ศพ ที่วัดไผ่เงิน โดยยอมรับว่า การมอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิด และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การสร้างค่านิยม ที่ถูกต้องแก่วัยรุ่น ที่ผ่านมาไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยหลังจากนี้จะเดินหน้าปรับปรุงเรื่องการศึกษาตั้งแต่ปฐมปลาย - มัธยมศึกษา
นายกฯ เผยกัมพูชาร่วมผลักดันเขตศก.ชายแดน


นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์ ว่า ในสัปดาห์นี้ ได้มีโอกาสหารือกับ สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ถึงการร่วมมือในการผลักดันเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดน เพื่อเป็นการส่งเสริม และเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน โดยจะเน้นขยายความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา ร่วมกัน และจะสร้างความเป็นธรรม ในด้านเศรษฐกิจ โดยในส่วนของภาคเอกชน ก็ได้มีการหารือ และพบว่ามีความยินดีเข้าร่วมในการผลักดันเขตเศรษฐกิจชายแดนดังกล่าว


นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชา โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก ตนได้แจ้งสมเด็จฮุนเซ็นว่า เรื่องนี้ไทยกับกัมพูชา ควรมีการหารือกันก่อน เพราะเรื่องนี้ถือเป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งบริเวณชายแดน โดยยืนยัน ตนจะเดินหน้าแก้ปัญหานี้เพื่อปกป้องอธิปไตย โดยที่ไทยจะไม่เสียดินแดน ขณะเดียวกันตนยังได้ตกลงร่วมมือกันกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติ เพื่อให้ความแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ
นายกฯ ย้ำแก้รัฐธรรมนูญ 2 มาตรา เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์ ถึงความคืบหน้าเรื่องความปรองดอง โดยระบุว่า คณะกรรมการชุด นายคณิต ณ นคร ได้ทำหนังสือถึงตน ทบทวนประกันตัว ผู้ต้องหาจากเหตุการณ์ชุมนุมเพิ่มเติม ซึ่งตนได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม ไปดูในเรื่องนี้แล้ว ว่ามีแนวทางใด ที่จะประกันตัวได้หรือไม่ โดยจะทำด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของทุกฝ่าย

ส่วนสินค้าสัญลักษณ์การชุมนุม ตนได้ขอให้ ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. ไปทบทวนเรื่องนี้ให้ชัดเจนก่อน โดยในส่วนตน สินค้ามือตบ ตีนตบ สามารถจำหน่ายได้ ไม่ผิดกฎหมาย แต่การจำหน่ายรองเท้า เป็นรูปหน้าคน ถือเป็นความผิดต่อตัวบุคคล นอกจากนี้ ยังมีสินค้าที่เป็นความผิดต่อส่วนรวม เช่น การหมิ่นสถาบัน

สำหรับความคืบหน้า เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ย้ำว่า รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 มีช่องโหว่ นำไปสู่การทุจริต ส่วนฉบับปี 2550 แม้จะเริ่มต้นจากรัฐประหาร แต่ก็ได้มีการทำประชามติ และพบว่ายังมีหลายประเด็น สมควรมีการแก้ไข แต่ไม่เห็นด้วย ที่จะนำรัฐธรรมนูญปี 2540 กลับมาแก้ไข เพราะมีปัญหามากมาย และไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรม พร้อมกันนี้ ยืนยันการแก้ มาตรา 190 เรื่องการทำสัญญากับต่างประเทศ และระบบการเลือกตั้ง เขตเดียวเบอร์เดียว ไม่มีนัยแอบแฝง แต่เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม