โปรแกรมนักกีฬาไทยเอเชียนเกมส์21พ.ย.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

08.00 น. โบว์ลิง ทีมชาย 5 คน
08.00 น. ยิงเป้าบินหญิง ประเภทดับเบิลแทร็ปหญิง (เจนจิรา ศรีสงคราม, พรรณภา อัศวาณิชย์ และ อัฐญา กิจเจริญ)
08.00 น. ยิงเป้าบินหญิง ประเภทดับเบิลแทร็ปทีมหญิง
13.15 น. มวยสากลสมัครเล่นหญิง รุ่น 51 ก.ก. (เปี่ยมวิไล เล่าเปี่ยม พบ คิม เฮ ซอง จากเกาหลีเหนือ)
13.30 น. โบว์ลิง ทีมชาย 5 คน
15.00 น. มวยสากลสมัครเล่นหญิง รุ่น 60 ก.ก. (ทัศมาลี ทองจันทร์ พบ นิรันยาลา ซีรันอายาเค จากศรีลังกา)
16.12 น. วิ่ง 100 เมตร หญิงรอบคัดเลือก (นงนุช แสนราช และ ณีรนุช กล่อมดี)
16.43 น. วิ่ง 100 เมตร ชายรอบคัดเลือก (วัชระ สอนดี และ จิระพงศ์ มีนาพระ )
17.00 น. วอลเลย์บอลหญิง รอบแบ่งกลุ่ม ไทย พบ ทาจิกิสถาน
17.40 น. วิ่ง 400 เมตร หญิงรอบคัดเลือก (ตรีวดี ยงพันธ์)
18.05 น. วิ่ง 400 เมตร ชายรอบคัดเลือก (อานนท์ ใจอารี และ ชนาธิป รักบุรี )
18.30 น. มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่น 56 ก.ก.รอบ 8 คนสุดท้าย (วรพจน์ เพชรขุ้ม พบ โอมราน อคาบารี จากอิหร่าน)