นายกลงมาบตาพุด-เร่งผลักดันโครงการค้าง

นายกลงมาบตาพุด-เร่งผลักดันโครงการค้าง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างการพบปะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจและประชาชน โดยระบุว่า รัฐบาล จะเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และที่ผ่านมา รัฐบาลก็ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ดังกล่าวเป็น เขตควบคุมมลพิษ เพื่อให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้าแก้ไขปัญหาควบคู่กับรัฐบาล นอกจากนี้ ยังมีการตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ที่ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาควิชาการ ประชาชน และธุรกิจเอกชน เพื่อร่วมกันพิจารณา ในมาตรา 67 วรรค 2 ที่กำลังเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลปกครอง ขณะเดียวกัน นายกฯ ระบุด้วยว่า รัฐบาล เตรียมผลักดันการแก้ไขปัญหา ใน 4 ประเด็น คือ การแก้ปัญหาขยะ การปรับผังเมือง ภาพรวมในพื้นที่ในการรองรับอุตสาหกรรม ที่ยังไม่ได้ข้อยุติ ซึ่งระหว่างการหาข้อสรุปอาจจะมีการประกาศ ไม่ให้มีการขยายกิจการบางประเภท จนกว่าจะได้ข้อยุติ รวมทั้ง การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะผลักดันให้เสร็จสิ้นภายในต้นปีหน้า ส่วน การดูแลผลกระทบที่เกิดกับประชาชนที่อยู่ใกล้พื้นที่ และได้รับผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นั้น ทางรัฐบาล ได้ดำเนินการสร้างแนวป้องกัน 46 จุด และติดตั้งระบบข้อมูลเตือนภัย เรื่องระดับมลพิษ ใน 12 จุดด้วย