การบินพิษณุโลก วอน ใช้โคมลอย ธรรมชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเกษม อินทสร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานพิษณุโลก กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประชาชน นิยมปล่อยโคมลอยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและการปล่อยลอยเคราะห์กรรม สิ่งไม่ดีงามออกไปจากชีวิต เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้นกับอากาศยาน จากการปล่อยโคมลอย อีกทั้ง ปัจจุบันได้มีการพัฒนาโคมให้สามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานและสูงขึ้นในระดับทำการบิน จนอาจเป็นอันตรายต่ออากาศยาน ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารได้ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันเหตุอันตรายที่จะเกิดขึ้น ท่าอากาศยานพิษณุโลก จึงขอความร่วมมือประชาชนให้เลือกใช้โคมลอยที่เป็นวัสดุธรรมชาติ สลายได้ตัวง่าย ได้มาตรฐาน มผช.808/2552 หรือ โคมลอยธรรมชัย ซึ่งจะลดความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ รวมถึง ไม่ติดอุปกรณ์ หรือ วัสดุตกแต่งใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดประกายไฟได้ การปล่อยโคมลอยทุกครั้ง ขอให้แจ้งเรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่จะปล่อยโคมลอยกับท่าอากาศยานที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อจะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบ ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานในการทำการบิน
โดยกรมการบินพลเรือน จะออกจะประกาศ แจ้งเตือนให้นักบิน ใช้ความระมัดระวังในการทำการบินในช่วงเวลาดังกล่าวต่อไป