กกต.ประกาศพระกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อม5เขต

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง ด้านการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวถึง การเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง 5 เขตเลือกตั้ง ใน 5 จังหวัดว่า ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งแล้ว ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม นี้ โดยจะเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ส่วนสถานที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งได้กำหนด โดยให้กรุงเทพมหานคร รับสมัครที่เขตยานนาวา จ.ขอนแก่น รับสมัครที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จ.นครราชสีมา รับสมัครที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอจักราช จ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครที่ศาลากลางจังหวัด และ จ.สุรินทร์ รับสมัครที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปราสาท

อย่างไรก็ตาม นายประพันธ์ ยังกล่าวอีกว่า ผู้มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง จะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเลือกตั้ง เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 102 ของรัฐธรรมนูญปี 2550 จึงขอย้ำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเตรียมเอกสารและหลักฐาน ให้ครบถ้วนในวันสมัครรับเลือกตั้งด้วย