สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

เร่งช่วยชาวประมงบุรีรัมย์น้ำท่วมกว่า2พัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมเกียรติ พิบูลย์ผล ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุว่า หลังจากจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัด ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการสำรวจพบว่า มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ใน 13 อำเภอ ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายจำนวน 2,803 ราย เป็นบ่อปลาจำนวน 3,553 บ่อ กระชังปลา 51 กระชัง และ คอกกบ 36 คอก รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 15,600,000 บาท

ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นเงินไร่ละ 3,406 บาท รายละไม่เกิน 5 ไร่ กระชังอัตราตารางเมตรละ 257 บาท รายละไม่เกิน 80 ตารางเมตร ส่วนที่เกินจะได้รับการชดเชยครึ่งหนึ่งของที่ได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือ เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัด หรือ ประมงอำเภอ เท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินในการชดเชยในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 9,000,000 บาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง