โอลิมปิก 2020

วัฒนธรรมจ.ลำปางแนะลอยกระทงที่ถูกต้อง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนที เมืองมา วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ปีนี้วันลอยกระทง ตรงกับวันที่ 21 พ.ย. 53 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ประเพณีลอยกระทง ถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม และมีคุณค่าต่อสังคม ครอบครัว ชุมชน และส่วนร่วม ควรร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์สืบทอดให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ โดยให้ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้สูงอายุ ที่มีภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ ได้นำความรู้ หรือศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณีล่องสะเปา หรือ ลอยกระทง ของคนล้านนา นำมาบอกกล่าวให้คนรุ่นหลัง ได้สืบทอดประเพณี

นอกจากนี้การจัดกิจกรรมในวันลอยกระทง บางครั้งยังมีปัญหาที่ไม่เหมาะสม เช่น การจุดประทัด ส่งเสียงดัง บางครั้งทำให้เกิดอุบัติเหตุ ควรตักเตือนบุตรหลาน และช่วยรณรงค์ให้เยาวชน ได้เรียนรู้ประเพณีลอยกระทงที่มีคุณค่า ตลอดจนรณรงค์การใช้วัสดุธรรมชาติทำกระทง เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแม่น้ำวัง ซึ่ง ทุกภาคส่วนควรหันมาร่วมมือกันสืบทอดประเพณีลอยกระทงยุคใหม่ ที่ใส่ใจวัฒนธรรมด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง