ศอฉ.ประกาศ!! ห้ามขาย แจกสินค้ายั่วยุแตกแยก

ศอฉ.ประกาศ!! ห้ามขาย แจกสินค้ายั่วยุแตกแยก

ศอฉ.ประกาศ!! ห้ามขาย แจกสินค้ายั่วยุแตกแยก
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

(19 พ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน. มีคำสั่งเพื่อควบคุมการชุมนุมของกลุ่มแสดงออกทางการเมืองในวันที่ 19 พ.ย.นี้ ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ 141/2553 เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ ออกคำสั่งยึด หรือ อายัด สินค้าหรือวัตถุอื่นใดที่ก่อให้เกิดความแตกแยก

ทั้งนี้ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี จ.สมุทรปราการ จ.ปทุมธานีนั้น เพื่อให้เกิดการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น จึงออกคำสั่งดังนี้

1. ห้ามบุคคลใดมีไว้ครอบครอง หรือมีไว้เพื่อการจำหน่ายจ่ายแจก ซึ่งสินค้าเสื้อผ้า เครื่องอุปโภคบริโภคหรือวัตถุอื่นใดที่มีการพิมพ์ เขียน วาดภาพ ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้ปรากฏความหมายในลักษณะยั่วยุ ปลุกระดม สร้างความปั่นป่วน หรือก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนโดยทั่วไป หรือเพื่อการกระทำหรือสนับสนุนการกระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

2. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจออกคำสั่งยึดหรืออายัด สินค้าเสื้อผ้า เครื่องอุปโภคบริโภค หรือวัตถุอื่นใด ตามข้อ 1 โดยให้มีอำนาจกระทำการเท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประชาชน

3.ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตรหรือเทียบเท่าเป็นผู้ดำเนินการตามคำสั่งนี้

4. ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook