ธกส.ยืดชำระหนี้เกษตร-ยกหนี้คนตายน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนิยม รัตนเย็นใจ ผู้อำนวยการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.บุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุว่า ขณะนี้ได้มีเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. และได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนาข้าวเสียหาย เข้าขอรับความช่วยหลือ จากธนาคารแล้วกว่า 1,000 ราย จากข้อมูลเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบกว่า 16,900 ราย โดยธนาคารมีมาตรการผลัดผ่อน การชำระหนี้ให้ 1 ปี สำหรับเกษตรกรที่นาข้าวถูกน้ำท่วมเสียหายเกินกว่า 50 % และไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้คืนได้ อีกทั้งการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ออกไปอีก 3 ปี และไม่คิดดอกเบี้ย ในระยะเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

นอกจากนั้น ยังมีนโยบายปล่อยเงินกู้ ให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัย ต้องการนำเงินไปฟื้นฟู โดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมลดหย่อนหลักประกัน ในการกู้ ส่วนเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. และเสียชีวิต ในเหตุอุทกภัย จะได้รับการยกหนี้ให้ทั้งหมด หรือ จำหน่ายเป็นหนี้สูญ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง