อุบลฯเตรียมดูเสียหายผู้กระทบน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ภายหลังจากน้ำลด จ.อุบลราชธานี จะได้สำรวจความเสียหายของผู้ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมทุกครัวเรือน จากนั้น ทางจังหวัดจะเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยการมอบเงินให้เบื้องต้นครอบครัวละ 5,000 บาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต่ออีกว่า จากนั้นทางจังหวัด จะได้ให้ศูนย์พัฒนาอาชีพ พัฒนาแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี ออกไปให้ความรู้กับชาวบ้าน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยให้ไปฝึกอาชีพ ประกอบอาชีพ หลังน้ำลด เพื่อหารายได้พิเศษอีกต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง