โอลิมปิก 2020

นิคม เชื่อสภาไม่ให้หมอเหวงแจงร่างแก้รธน.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 และในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา กล่าวถึง กรณีที่ นายวิทยา บุรณศิริ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) แสดงเจตจำนง
อยากให้ น.พ.เหวง โตจิราการ แกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในฐานะ ประธานกลุ่ม คปพร. เข้ามาอภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภา นอกจากเป็นหนึ่งในผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
โดย นายนิคม กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า โดยหลักการแล้วกฎหมายไม่ได้ห้ามให้เข้ามาอภิปราย แต่หาก น.พ.เหวง เข้ามาเชื่อว่าจะมีการทักท้วง จนกระทบกับกระบวนการต่าง ๆ ไม่สามารถเดินหน้าไปได้ เชื่อว่า ไม่มีการอนุญาตให้ น.พ.เหวง
อภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามที่ได้เสนอไว้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ นายนิคม กล่าวอีกโดยเชื่อว่า ในวันที่ 25 พ.ย. กระบวนการขานชื่อสมาชิกรัฐสภา เพื่อลงความเห็นรับ หรือ ไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะสามารถแล้วเสร็จทันตามที่ รัฐสภา กำหนดกรอบเวลาไว้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง