ปภ.สรุปเหตุน้ำท่วมตายแล้ว 232 ราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. รายงานพื้นที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ ขณะนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 16 จังหวัด 78 อำเภอ 608 ตำบล 4,569 หมู่บ้าน 416,601 ครัวเรือน 1,390,129 คน โดยในจำนวนนี้ แยกเป็นพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ ภาคกลาง 12 จังหวัด 41 อำเภอ 334 ตำบล 2,157 หมู่บ้าน 185,925 ครัวเรือน 620,921 คน พื้นที่การเกษตร ที่คาดว่าจะเสียหาย 6,316,156 ไร่ ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ชัยนาท สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นนทบุรี และ จังหวัดปทุมธานี

และในพื้นที่ภาคใต้ 4 จังหวัด 37 อำเภอ 274 ตำบล 2,412 หมู่บ้าน 181,339 ครัวเรือน 573,037 คน ได้แก่ จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ พัทลุง

โดยขณะนี้ มียอดผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 232 คน แยกเป็น พื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ ภาคกลาง 156 คน และ ภาคใต้ 76 คน

ทั้งนี้ สถานการณ์ภัยหนาว มีพื้นที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) แล้วจำนวน 13 จังหวัด 177 อำเภอ 1,243 ตำบล 14,466 หมู่บ้าน แบ่งเป็นภาคเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน ลำพูน เชียงราย เพชรบูรณ์ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด อุดรธานี สกลนคร เลย ขอนแก่น นครพนม และ หนองคาย