ป.ป.ช.เสนอแนวทางป้องกันทุจริตแห่งชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. พร้อมด้วย นายกล้านรงค์ จันทิก และ นาย ภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช ร่วมแถลงข่าว การจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยนายปานเทพ กล่าวว่า การจัดการประชุมครั้งนี้ มีประเทศที่เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 113 ประเทศ ซึ่งได้มีการเสนอบทความ ประกอบด้วยปฏิญญากรุงเทพ เพื่อประมวลผลผลักดันไปสู่การปรับใช้ ที่เป็นรูปธรรม เช่น การผลักดันผ่านยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่นโยบายของภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การฟอกเงิน การป้องกันการทุจริตท้องถิ่น ซึ่งมีการปรับระบบการทำงาน ของเจ้าที่รัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ทางด้าน นายภักดี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ได้มีการเสนอให้กลุ่มประเทศ G20 ให้ความร่วมมือตั้งมั่น ในการป้องกันการทุจริต โดยได้เน้นการบรูณาการให้บรรลุเป้าหมายภายในปี 2558 เพื่อให้ภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วม และมุ่งเน้นให้ภาคเอกชน เปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุน อีกทั้ง ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช เป็นผู้เสนอ เรื่องการปราบปรามการทุจริต ควรมีความรัดกุมกับการบังคับใช้