น้ำเเจ่งหัวรินเชียงใหม่แย่แต่ลอยกระทงได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งทำการศึกษาทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ แจ่งกูเฮือง แจ่งคะตั๊ม แจ่งศรีภูมิ และแจ่งหัวริน เพราะว่าคุณภาพน้ำในแจ่งคูเฮือง แจ่งคะตั๊มและแจ่งศรีภูมิ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนแจ่งหัวริน มีคุณภาพน้ำ อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างไม่ดี มีสารอาหารปนเปื้อน ตั้งแต่กลางถึงสูง โดยสภาพน้ำมีลักษณะเป็นสีเขียวขุ่น และน้ำตาลขุ่น บางจุดมีกลิ่นคาว

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ำผิวดิน พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้ลอยกระทง ได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากผู้ลอยไม่ได้สัมผัสน้ำโดยตรง และส่วนใหญ่จะนิยมลอยกระทง ในลำน้ำปิงมากกว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดเทศกาลลอยกระทงแล้ว จะทำการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ไม่ให้เน่าเสียจากกระทงที่ลอยอยู่ในคูเมือง หรือขยะที่ปล่อยลงสู่คูเมือง ในช่วงเทศกาล ซึ่งอาจทำให้น้ำในคูเมือง มีสภาพไม่ดีได้