น้ำท่วม โกดังเก็บข้าวเปลือก จ.นครศรีฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่โกดัง นายโกศล ตระกูลเมธี หมู่ 1 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโกดังเก็บข้าวของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2552 หลังที่ 1 มีน้ำเน่าเหม็นไหลออกมาจากโกดังลงสู่คลองปากนคร ส่งผลให้ชาวบ้านในบริเวณดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อน จึงเข้าทำการตรวจสอบพบว่า โกดังดังกล่าว ทาง องค์การสินค้า ได้เช่าเอกชน เพื่อเก็บข้าวนาปรัง ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง 2552 จำนวน 56,024 กระสอบ ทั้งนี้เปิดรับข้าวรายแรกเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2552 ข้าวเต็มคลัง เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2553 หัวหน้าคลังสินค้าจังหวัด กล่าวว่า จ.นครศรีธรรมราช มีโกดังเก็บข้าวตามโครงการจำนวน 11 โกดัง อยู่ใน อ.เมือง หัวไทร ชะอวด และอ.ทุ่งสง แต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตอำเภอเมือง และอำเภอหัวไทร เท่านั้น คิดเป็นความเสียหายของข้าว
ในโครงการประมาณ 10,000 ตัน จากปริมาณข้าวที่เก็บไว้กว่า 50,000 ตัน ขณะนี้ได้รายงานให้ ทาง อคส. รับทราบเป็นการเบื้องต้นแล้ว โดยในวันเสาร์ที่ 20 พ.ย.นี้ เวลา 11.00 น. คณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัทเซอร์เวย์ อามานะฮ์ เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว บริษัท กงลาศ ซึ่งเป็นบริษัท ส่งออกข้าว และเป็นคู่สัญญาของ อคส. มาร่วมตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น