สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

ภัยธรรมชาติทำต้นกล้วยไม่โตทันลอยกระทง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศการเตรียมงานลอยกระทงหลายแห่งในจังหวัดพิษณุโลก เริ่มคึกคัก โดยที่ วัดตาปะขาวหาย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง ด้วยการทำกระทง จาก กะลามะพร้าว แทนกระทงที่ทำมาจากต้นกล้วย และใบตอง ซึ่ง นายสุรศักดิ์ คัชมาตย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ คณะกรรมการจัดงาน เปิดเผยว่า ทุกปีการจัดประเพณีลอยกระทงของวัด จะมีผู้บริจาคต้นกล้วยและใบตอง เพื่อนำมาทำกระทงจำหน่ายหารายได้เข้าวัด แต่ในปีนี้เนื่องจากสภาวะภัยแล้ง และน้ำท่วมที่ผ่านมา ส่งผลให้สวนกล้วยหลายแห่ง ได้รับความเสียหาย ต้นกล้วยที่มีจะเป็นกล้วยที่เพิ่งปลูกใหม่ ยังไม่ได้ตัดผลจำหน่าย อีกทั้งขนาดของต้นกล้วยก็ยังเล็กเกินไป ทางคณะกรรมการจัดงานจึงเปลี่ยนกระทงที่ทำจากต้นกล้วย มาเป็นกระทงที่ทำจากกะลามะพร้าวแทนเช่นเดียวกับ นายทรงยศ สุดแสง เกษตรกรผู้ปลูกกล้วย ที่กล่าวว่า ทุกปีจะตัดต้นกล้วยที่ตัดผลแล้ว มาขายเป็นวัตถุดิบสำหรับทำกระทง แต่ในปีนี้กล้วยที่ปลูก เป็นกล้วยที่เพิ่งปลูกใหม่ ไม่ถึง 3 เดือน ต้นกล้วยยังมีขนาดเล็ก และยังไม่ได้ตัดผล จึงไม่สามารถตัดไปขายได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง