ปธ.อนุ กมธ.การทหาร เยี่ยม บช.น.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.ต.อ.สนธยา แสงเภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนเพื่อความมั่นคง ในคณะกรรมาธิการการทหารวุฒิสภา พร้อมคณะเดินทาง มากองบัญชาตำรวจนครบาล เพื่อศึกษาดูงาน และรับทราบข้อมูล เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็ง ในเขตพื้นที่ กทม.

โดยมี พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น เข้ารับฟังการบรรยายสรุป การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และงานมวลชนของหน่วยงาน เรื่องการจัดโครงสร้างองค์กรนโยบาย ยุทธศาสตร์และพันธกิจ เพื่อเสริมสร้างงานชุมชนเข้มแข็ง และงานมวลชน ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและงบประมาณ รวมทั้งผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปศึกษาวิเคราะห์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อความมั่นคงต่อไป