หมอ สกลฯเตือน ปชช.ระวัง 6 โรคฤดูหนาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.ชรัตน์ วสุธาดา นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสกลนคร กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรค ที่มากับฤดูหนาว ว่า ในพื้นที่จังหวัดสกนคร ไม่มีรายงานการระบาด แต่ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้หลายพื้นที่ สภาพอากาศเย็นลง ทำให้เชื้อโรคที่มีการเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเชื้อไวรัส เป็นสาหตุเกิดโรค ต่อหลายโรค ที่มักพบในฤดูหนาว มี 6 โรค ได้แก่ โรคไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคอีสุอีใส และ โรคอุจาระล่วง ซึ่งพบว่า ในแต่ละวัน มีประชาชน เป็นหวัดตามฤดูกาล แห่เข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลชุมชน ตามอำเภอต่างๆ กว่าวันละ 1,000 คน ซึ่งถือว่า เป็นตัวเลขตาม
ปกติ ในช่วงฤดูหนาว ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก ซึ่งวิธีป้องกันที่ดี ประชาชนควรรักษาความอบอุ่นของร่างกาย ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง คือ รับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และล้างมือบ่อยๆ