โอลิมปิก 2020

ทหารอบรมป้องกันระเบิดพื้นที่เสี่ยงจ.ยะลา

ทหารอบรมป้องกันระเบิดพื้นที่เสี่ยงจ.ยะลา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พลตรี ปรีชา จันทร์โอชา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพ กรีดยางพารา เนื่องจากที่ผ่านมา กลุ่มก่อเหตุรุนแรงได้ลอบวางะเบิดไว้ภายในสวนยาง และทำให้ชาวบ้านที่ไปกรีดยางเดินเหยียบกับระเบิด จนได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายราย ในห้วงที่ผ่านมา ดังนั้น ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้ขอรับการสนับสนุน ชุดทำลายวัตถุระเบิด (ทลร.) อโนทัย (EOD) เปิดการเรียนการสอนภายในหน่วย (UnitScool) เรื่อง วัตถุระเบิด และระเบิดแสวงเครื่อง การสังเกต การป้องกัน และการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ซึ่งการเปิดการอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยง สำหรับ ผู้ได้รับการอบรม ก็จะได้เรียนรู้และจะได้ทราบ เรื่องวัตถุระเบิด และวิธีป้องกัน โดยจะได้เปิดอบรมให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเป็นอันดับแรก คือ บ้านทุ่งขมิ้น ม.2 ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา และในพื้นที่เขตติดต่อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง