พาณิชย์ แนะพบน้ำตาลแพง แจ้ง 1569

พาณิชย์ แนะพบน้ำตาลแพง แจ้ง 1569

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึง สถานการณ์น้ำตาลทราย ที่จำหน่ายเกินราคาในบางพื้นที่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ผลิตขนม ได้รับผลกระทบ ต้องซื้อราคาสูงกว่า 23.50 บาท/กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่า ราคาเพดานกำหนดหรือบางกรณี ก็ไม่สามารถหาซื้อได้ ซึ่งที่ผ่านมากรมฯ ได้ออกประกาศราคาแนะนำแล้ว 48 จังหวัด เพื่อให้ผู้ค้าขายตามราคาแนะนำ หากพื้นที่ใดขายเกินราคาก็สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 1569 จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และจัดการตามกฎหมาย ส่วนปัญหาด้านปริมาณ เป็นหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะต้องกำหนดปริมาณน้ำตาล ให้ออกสู่ตลาดอย่างเพียงพอ