ผู้ว่าฯตรังชี้ถนนเข้าท่าเรือจะช่วยทำเงิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า จากการที่ กรมเจ้าท่าได้จัดงบประมาณสำหรับการก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ อ.กันตัง งบ 389 ล้านบาท เพื่อเป็นท่าเรือเพื่อการพาณิชย์นำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ โดยอยู่ในระหว่างการสำรวจออกแบบ และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ถนนเข้าออกท่าเรือบ้านนาเกลือ กรมทางหลวงชนบท ได้เร่งสำรวจออกแบบเพื่อตั้งงบ และจ้างเหมาก่อสร้างในปีงบประมาณ 2555 โดยถนนนั้น เริ่มที่หมายเลข 4008 ทางหลวงชนบท แยกทางหลวงแผ่นดิน ที่หมายเลข 4046 ถึงบ้านหาดปากเมง โดยถนนดังกล่าวนั้น ผิวจราจรจะกว้าง 10 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2 เมตร รวม 12 เมตร ระยะทาง 28 กิโลเมตร สะพานจะต้องก่อสร้างใหม่ ทั้ง 15 ตัว คาดว่าใช้งบประมาณ 500-600 ล้านบาท หากก่อสร้างแล้วเสร็จ ระบบโลจิสติกส์ขนส่งสินค้าเข้าออกท่าเรือ และเส้นทางการท่องเที่ยวจะได้ประโยชน์กับถนนเส้นนี้เป็นอันมาก