โอลิมปิก 2020

ปภ.สรุปยอดคนตายน้ำท่วม 229 คนแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัย ทั่วประเทศ ขณะนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 229 คน โดยในจำนวนนี้ แยกเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ ภาคกลาง รวม 156 คน และภาคใต้ 73 คน

สำหรับสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ ภาคกลาง ปัจจุบันจังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย ทั้งสิ้น 12 จังหวัด 49 อำเภอ 390 ตำบล 2,545 หมู่บ้าน 206,405 ครัวเรือน 718,031 คน พื้นที่การเกษตร ที่คาดว่าจะเสียหาย 6,316,156 ไร่ ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ชัยนาท สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นนทบุรี และ จังหวัดปทุมธานี

ส่วนสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้ ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยทั้งสิ้น 4 จังหวัด 45 อำเภอ 324 ตำบล 2,800 หมู่บ้าน 210,206 ครัวเรือน 672,098 คน ได้แก่ จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ พัทลุง

พร้อมกันนี้ ปภ. ยังได้รายงานสถานการณ์ภัยหนาว มีพื้นที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) แล้วจำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน ลำพูน เชียงราย เพชรบูรณ์ อุดรธานี สกลนคร เลย ขอนแก่น นครพนม และ หนองคายเรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม