ตร.แถลงโครงการรณรงค์ร่วมกันเราทำได้ฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย นางวสา เบญจมะโน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางธนวดี ท่าจีน ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง ในนามเครือข่ายเด็กและสตรี พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าว โครงการรณรงค์ "รวมกันเราทำได้ ตำรวจร่วมใจป้องกันภัยและสตรี" เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ กับหน่วยงานตำรวจ ในการรณรงค์และบูรณาการ การทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง ในเรื่องปัญหาต่าง ๆ อาทิ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การปรามปราบการค้าประเวณี รวมถึง การคุกคามทางเพศอื่น ๆ หลังพบว่า ปัจุบันสถิติการก่อเหตุ หรือ คุกคามสิทธิเด็กและสตรี มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถือเป็นกลไกที่สำคัญ และเป็นต้นทางของการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ในการคุ้มครองสิทธิป้องกันและปรามปราบการกระทำที่เกิดขึ้นกับบุคคล เด็ก เยาวชนและสตรี จึงจำเป็นต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง สำหรับ การจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้น จะมีการรณรณรงค์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน โดยจะมีการจัดเวทีประชุมสัมมนาสัญจรสหวิชาชีพระดับภาคทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

ทั้งนี้ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า สำนักตำรวจแห่งชาติ จะมีการยกระดับกลไกการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และกระจายชุดพนักงานสอบสวนหญิง ไปยังพื้นที่ภูธรทั่วประเทศและกำชับให้พนักงานสอบสวนทุกคน ให้ความสำคัญกับการรับแจ้งความร้องทุกข์ หากพบว่า มีการร้องเรียนเรื่องรับผลประโยชน์ หรือ ละเลย หรือ ข้าราชการตำรวจเป็นผู้กระทำผิดเอง จะต้องถูกลงโทษวินัยอย่าง
ร้ายแรงถึงขั้นไล่ออก เป็นต้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ อาชญากรรม