ก.พ.ค.ยกเลิกคำสั่งตั้ง41พนง.ป่าไม้อาวุโส

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางจรวยพร ธรณินทร์ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) แถลงถึง กรณีที่เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญรายหนึ่ง ร้องทุกข์ว่า ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามคำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่เลื่อนข้าราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 41 ราย ว่า คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พิจารณาเห็นชอบ ให้ยกเลิกการแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 41ราย ที่แต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2553 ว่า จากการตรวจสอบ พบว่า การติดตั้งดังกล่าว เป็นการพิจารณาคัดเลือกตัวบุคคลไว้ก่อน ที่จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ ทำให้ข้าราชการบางราย ไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการแต่งตั้ง แม้จะมีอาวุโสและคุณสมบัติที่เหมาะสม

พร้อมกันนี้ ยังพบความผิดปกติ ในการแต่งตั้งที่รวบรัดดำเนินการภายใน 1 วัน จนมีการเรียกร้องยัง ก.พ.ค. จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป