สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

จัดหางานยะลาฝึกอบรมฟรีไปทำงานตปท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล จัดหางานจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจไปทำงานต่างประเทศ ตามโครงการไทยเข้มแข็ง พร้อมฝึกอบรม ภาษาอังกฤษ และฝีมือด้านช่างให้ฟรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้กับ ผู้ลงทะเบียน ก่อนจะเข้ารับการคัดเลือก หรือ เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยผู้ลงทะเบียน จะต้องมีอายุ 20 - 40 ปี ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียน จะได้รับการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน และการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสัมภาษณ์งาน กรณีสนใจสมัครงานในตำแหน่งช่าง จะได้รับ
การฝึกทักษะฝีมือด้านช่างด้วย โดยการฝึกอบรม จะรับจำนวนจำกัด เพียงหลักสูตรละ 15 คน ภายใน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 นี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง