มธ.ลำปาง จัดกิจกรรม อาสาสมัครเก็บกระทง

มธ.ลำปาง จัดกิจกรรม อาสาสมัครเก็บกระทง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกิตติภูมิ นามวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า ทางคณะนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางได้จัดกิจกรรมการทำความสะอาดแม่น้ำวัง ภายใต้โครงการ "อาสาสมัครเก็บกระทง ในช่วงระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 53ซึ่งประเพณีลอยกระทงทุกปี จะมีการนำกระทงมาลอยในแม่น้ำวัง จำนวนมาก หลังลอยเสร็จแล้ว จะมีกระทงติดค้างจำนวนมากจึงจำเป็นต้องเก็บกระทง ในแม่น้ำให้สะอาด เพื่อรักษาระบบนิเวศ

ทั้งนี้ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประกวดสะเปากับเทศบาลเป็นประจำทุกปี จึงมีแนวคิดจัดโครงการอาสาสมัครเก็บกระทงขึ้น เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้เกิดเป็นเครือข่ายอาสาสมัคร ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ตระหนักถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสังคม อย่างรอบด้าน โดยตั้งแต่ วันที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 06.00 น. จะเริ่มการปฏิบัติการเก็บกระทง ที่ลอยมาตามแม่น้ำวัง โดยเริ่มเก็บตั้งแต่ท้ายน้ำ ขึ้นมาต้นน้ำ