โอลิมปิก 2020

ปภ.บุรีรัมย์ เสนอตั้งศูนย์ป้องกันภัยหนาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรเทพ แสงทอง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เสนอจังหวัด เพื่อขอจัดตั้ง ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวระดับจังหวัดและอำเภอ หลัง
สภาพอากาศในหลายพื้นที่ ได้เริ่มหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง อุณหภูมิเฉลี่ย อยู่ที่ 17-18 องศาเซลเซียส ซึ่งจากการสำรวจพบว่า มีคนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว กว่า 317,000 คน ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยทางสำนักงานได้รายงานไปยัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

อย่างไรก็ตาม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้มีผ้าห่มกันหนาว สำรองไว้ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัย หนาว 2,000 ผืน พร้อมกันนี้ ยังได้ขอความร่วมมือไปยังอำเภอต่าง ๆ ให้ช่วยกันเฝ้าระวังภัยหนาวในพื้นที่ ที่จะเกิดขึ้นในอีกทางหนึ่งด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง