นครพนมประกาศ12อำเภอประสบภัยหนาว

นครพนมประกาศ12อำเภอประสบภัยหนาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประกาศให้ จ.นครพนม ทั้ง 12 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยหนาว ได้ทำการสำรวจความต้องการของประชาชนที่ขาดผ้าห่มแล้ว จำนวนกว่า 200,000 ราย และทางจังหวัดนครพนม ได้เริ่มหาผ้าห่มจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทางจังหวัดนครพนม มีงบประมาณเพื่อจัดซื้อผ้าห่มจากกลุ่มแม่บ้านเพื่อเป็นการกระจายรายได้ อีก 1,000,000 บาท และในปีนี้คาดว่า อากาศจะหนาวจัดกว่าทุกปี รวมถึงระยะเวลาจะนานขึ้น

โดยส่วนของภัยที่จะมากับฤดูหนาว คือ อัคคีภัย จึงประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมเพื่อรับเหตุที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ที่มีอยู่มากใน จ.นครพนม เพราะเกรงว่าจะเกิดไฟป่า