สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

อุดรฯรณรงค์ยุติรุนแรงต่อเด็กสตรีครอบครัว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ขณะนี้ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายกอบเกียรติ กาญจนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน เปิดงาน การเดินรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และครอบครัว โดยได้เดินรณรงค์ไปตามถนนสายสำคัญๆ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้ตระหนักถึงหน้าที่พลเมือง ในการดูแลครอบครัว ชุมชน ในสังคมของตน และทำหน้าที่ เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว เพื่อสร้างความร่วมมือ ในเชิงป้องกันแก้ไข กระตุ้นให้สังคมด้านประชาชน ให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงของความรุนแรง ในรูปแบบต่างๆ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง