สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

สธ.เผยโครงการเกษตรปลอดโรคฯเริ่มธ.ค.นี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ตามโครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 84 พรรษา ในปี 2554 โดยโครงการนี้ มีเป้าหมายตรวจคัดกรองสุขภาพเกษตรกร 840,000 คน ทั่วประเทศ โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 840 แห่ง ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข 84,000 คน ค้นหาเกษตรกรที่มีความเสี่ยง และตรวจเลือด โดยใช้ชุดตรวจสารพิษในเลือด ในระดับที่ไม่ปลอดภัย จะนำสมุนไพรพื้นบ้าน มาใช้ถอนพิษ ในเบื้องต้นมี 2 ตัว คือ รางจืด และ หญ้าแดง ซึ่งมีผลวิจัยว่า สามารถกำจัดพิษได้ผล ซึ่งจะใช้งบประมาณดำเนินงาน 12 ล้านบาทเศษ

ทั้งนี้ ยังได้ให้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีศูนย์เครือข่าย 12 แห่ง ทั่วประเทศ พัฒนาระบบการตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืชผักและผลไม้ ในตลาดกลางค้าส่ง ที่มีทั่วประเทศ ประมาณ 23 แห่ง แต่ขณะนี้ผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเพียง 2 แห่ง ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้บริโภคพืชผัก ผลไม้ ที่ปลอดภัยมากขึ้น และให้กรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง สุขภาวะ ที่ดี และคลายความวิตกกังวล ให้กับเกษตรที่มีปัญหาด้านต่างๆ ด้วยคาดว่า จะเปิดโครงการในเดือนธันวาคม นี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม