ชาวไทยมุสลิมจ.ยะลา ร่วมละหมาด อีด อัฎฮา

ชาวไทยมุสลิมจ.ยะลา ร่วมละหมาด อีด อัฎฮา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่มัสยิด ดารุลมุฮาญิรีน ตั้งอยู่บริเวณ ตลาดเมืองใหม่ อ.เมือง จังหวัดยะลา ได้มีพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม กว่า 1,000 คน ได้ร่วมละหมาดอีด อัฎฮา เนื่องในวันฮารี-รายอ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่งของพี่น้องมุสลิม
ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี นอกจากนั้น ได้มีการบรรยายธรรมให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีละหมาดได้ฟัง ส่วนที่ มัสยิดกลาง ประจำจังหวัดยะลา ก็ได้มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เดินทางไปร่วมละหมาดกันเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน

ซึ่งวันนี้ถือได้ว่า เป็นวันที่ต้องให้อภัยต่อกันในสิ่งที่ได้ล่วงละเมิด หลังจาก การละหมาด ก็จะมีการบริจาคทานกับ เด็ก คนชรา หรือ ผู้ยากไร้ พร้อมทั้ง ออกไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง โดยในวันนี้ มุสลิม ทั้งหญิง ชาย และเด็ก ๆ ต่างสวมใส่
เสื้อผ้าใหม่ เพื่อต้อนรับวันตรุษ อีดุลอัฎฮา และมีการเชือดสัตว์พลีทาน หรือ การทำกุรบาน ซึ่งเป็นการฆ่าสัตว์ วัว ควาย แพะ หรือ แกะ เพื่อทำทาน โดยเนื้อสัตว์ที่ถูกฆ่า จะนำไปขายไม่ได้ นอกจาก ทำอาหารเลี้ยง หรือ แจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ เท่านั้น