คอป.วอนรัฐเยียวยาผู้ต้องขังคดีวางเพลิง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป.พร้อมด้วยคณะกรรมการ แถลงภายหลังการประชุม คอป. ว่า จากการลงพื้นที่เจาะลึกปัญหาความขัดแย้ง ทางการเมือง
ใน จ.ขอนแก่น และเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในคดีวางเพลิง สถานที่ราชการ พบว่า ผู้ต้องขังทุกราย มีความรู้สึกเครียด เศร้า หดหู่ นอนไม่หลับ เนื่องจากกลัวว่าจะถูกคุมขังตลอดชีวิต และกังวลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวที่แย่ลง เนื่อง
จากขาดผู้นำครอบครัว ทำให้บางรายเครียดถึงอยากจะฆ่าตาย ดังนั้น คอป. จึงเรียกร้องต่อรัฐบาล ให้ใช้แนวความคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาแก้ไขปัญหา ด้วยการให้ผู้กระทำความผิด ในเหตุการณ์ไม่สงบห้วงเดือน เม.ย. - พ.ค.2553
แสดงความรับผิดชอบ ต่อการกระทำของตนเอง และชดใช้เยียวยาต่อผู้เสียหาย มากกว่าการตัดสินลงโทษอย่างเฉียบขาด และรัฐบาลควรเร่งดำเนินการ เยียวยา บรรเทาความเดือดร้อน ทางด้านจิตใจ ให้กับผู้ต้องขังในคดีดังกล่าว จำนวน 252 ราย ทั่วทั้งประเทศ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ และกำลังคน ให้กรมสุขภาพจิตไปดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ