ชาวพิษณุโลกรอรับเงินช่วยน้ำท่วม5พันบ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวภายหลังประชุม รับมอบนโยบายจากประธานกรรมการอำนวยการ กำกับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือ คชอ. ว่า ทางจังหวัดพิษณุโลก ได้ทำการสำรวจประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยแล้ว โดยได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ ไม่ให้มีรายชื่อตกหล่น หรือ แจ้งเท็จอย่างเด็ดขาด สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท ผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์มี 3 กรณี คือ ราษฎรที่ถูกน้ำท่วมฉับพลัน บ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหาย ราษฎรที่บ้านเรือน ที่พักอาศัย ถูกน้ำท่วมขังไม่น้อยกว่า 7 วัน และกรณีบ้านเช่า ผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ ก็คือผู้เช่า ในการจ่ายเงินธนาคารออมสิน จะเป็นผู้ดำเนินการ กรณีที่ราษฎร มีสมุดเงินฝากธนาคารกับธนาคารออมสิน จะใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชี กรณีไม่มีสมุดเงินฝาก จะจ่ายเป็นเงินสด และให้หลีกเลี่ยงการขอรับเงินแทนผู้ที่มีรายชื่อ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเงินชดเชย ไม่ถึงมือประชาชนที่เดือดร้อน

สำหรับจังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนครัวเรือนที่เข้าหลักเกณฑ์ ได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น 1,799 ครัวเรือน ซึ่งได้รายงานขอความช่วยเหลือ ไปยังส่วนกลางแล้ว