ตราดเปิดเวทีความเห็นอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ห้องประชุมโรงแรม คลองพร้าวรีสอร์ต หมู่ที่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด เมื่อเวลา 9.00 น. ที่ผ่านมา น.ส.เบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมจัดเวที รับฟังความคิดเห็น เพื่อกำหนดขอบเขต และแนวทางการประเมินผลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว พร้อมด้วย นายธีระ สลักเพชร ส.ส. ตราด ดร.บุญส่ง ไทยเกียรติ หัวหน้าโครงการ นายศักดิ์ประเสริฐ เจริญประสิทธิ์ นายอำเภอเกาะช้าง นายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง พร้อมตัวแทนกรมชลประทานคือ นายสมโภชน์ ชูศิริ และ นายสมคิด ขำมา สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็น จากหน่วยงาน องค์กรเอกชน ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นกว่า 150 คน ใช้เวลาในการ
ประชุม 1 วัน ก่อนนำผลการรับฟังความคิดเห็น ไปดำเนินการตามขั้นตอนทางราชการต่อไป

นายธีระ ส.ส.ตราด กล่าวถึง การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว ว่า เป็นสิ่งจำเป็นการแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้ในเกาะช้าง อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นสังคมเมือง และแหล่งท่องเที่ยว แต่จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องศึกษาวิเคราะห์ ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้การจัดทำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนและส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อไป