สมาคมไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพ เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

สมาคมไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพ เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ในหัวข้อ ความเป็นเอกภาพทางเศรษฐกิจของอาเซียนในปี 2558 จะมีผลกระทบอย่างไรต่อประเทศไทย และภาคเอกชน

สมาคมไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพ ขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร กลางวัน และฟังการบรรยายพิเศษโดยดร. สุรินทร์  พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ในหัวข้อ "Economic Unity of ASEAN in 2015 – How will it affect to Thailand and private sectors?" ความเป็นเอกภาพทางเศรษฐกิจของอาเซียนในปี 2558 จะมีผลกระทบอย่างไรต่อประเทศไทย และภาคเอกชน ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12.00-14.15 น.ณ ห้องบอลรูม  โรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพ ถนนราชดำริ

ค่าลงทะเบียนร่วมงาน

สำหรับสมาชิกของสมาคมไทย-ญี่ปุ่น และ หอการค้าญี่ปุ่น  ท่านละ 1,700 บาท สำหรับประชาชนทั่วไป ท่านละ 2,000 บาท ดำเนินการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ  และแปลทันทีเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยหูฟัง

ท่านที่สนใจกรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมไทย-ญี่ปุ่น  โทร 0-2251-5852, 0-2253-4902หรือหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพ 0-2256-9170-3