ชม.เข้มห้ามขายประทัดยักษ์งานลอยกระทง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกับ พ.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ร้านจำหน่ายประทัดและดอกไม้ไฟ ที่บริเวณตลาดวโรรส หรือ ตลาดต้นลำไย จ.เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์และเตือนไม่ให้มีการจำหน่ายประทัดยักษ์โดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า การตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือที่ดี อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลร่วมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดูแลความปลอดภัย ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว อย่างเต็มที่
เนื่องจากในปีที่ผ่านมา มีการจำหน่ายและเล่นดอกไม้เพลิง เป็นจำนวนมาก ส่วนการดูแลปัญหาโคมลอยตกใส่อาคารบ้านเรือนทำให้เกิดอัคคีภัย ในปีนี้ได้รณรงค์ให้ปล่อยโคม ในจุดที่ปลอดภัยและเตรียมรถดับเพลิงประจำจุด 12 จุด และชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือยังที่เกิดเหตุให้ได้ภายใน 10 นาที