ภูเก็ต จัดงานวัดย้อนยุค นำร่อง ลอยกระทง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธำรง ตันติวิรัชกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร กล่าวถึง การจัดงานลอยกระทง ปี 2553 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร ซึ่งปีนี้ได้ร่วมกับชุมชนจัดขึ้น ภายใต้ชื่องานวันนั้นที่บางมะรวน (Amoment at Bangmaruan) ซึ่งเป็นการจัดงานรูปแบบงานวัดย้อนยุค ครั้งแรกในภูเก็ต

โดยนำเอากิจกรรมต่าง ๆ ที่มีในงานวัดมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวและประชาชน ได้ร่วมย้อนยุคไปกับงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ย.
ณ ขุมเหมืองบางมะรวน หรือขุมน้ำ รพช. หมู่ 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งคาดว่า จะมีคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยว ร่วมงานไม่ต่ำกว่า วันละ 2,000 คน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและต้องการผลักดันให้ ขุมน้ำบางมะรวน ซึ่งเดิมเคยเป็นเหมืองแร่ดีบุกของภูเก็ต ให้เป็นสถานที่จัดงานประจำเดือนของ จ.ภูเก็ต โดยใช้งานประเพณีลอยกระทง เป็นการนำร่อง หลังจากนั้น จะใช้พื้นที่ดังกล่าว เป็นสถานที่จัดงานตลาดนัดคนเดิน หรือ ตลาดน้ำของชุมชน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ขึ้น ใน จ.ภูเก็ต