โอลิมปิก 2020

'องอาจ' ลงพื้นที่อีสาน ดูภัยหนาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงท่าอากาศยาน จังหวัดอุดรธานี แล้ว โดยในเวลา 08.40 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยหนาว และแจกผ้าห่มกันหนาว ณ ที่ว่าการอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และเยี่ยมราษฎรที่ประสบปัญหาในพื้นที่

จากนั้นเวลา 11.00 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายสื่อสารระดับชุมชนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนความมั่นคง ให้แก่ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ที่ จังหวัดสกลนคร

ขณะที่ในช่วงบ่ายประมาณ 13.00 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่บ้านพันนา ชมการทอผ้าย้อมคราม และข้าวฮางหรือ ข้าวกล้องงอก ปลอดสารพิษที่ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้วย

ทั้งนี้ในเวลา 15.00 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปชมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ของเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน ซึ่งเป็นรายการเพื่อผู้บริโภค โดยกลุ่มนักเรียนเทศบาลอำเภอสว่างแดนดิน ทั้งนี้รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพ
มหานครที่สนามบินสุวรรณภูมิในเวลาประมาณ 21.00 น.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม