ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำเผยน้ำโขงยังปกติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบุญจง จรัสดำรงนิตย์ ผอ.ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีปริมาณน้ำในแม่น้ำโขง ที่ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เริ่มแห้งขอดผิดปกติ ว่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูแล้ง ซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำโขงจะลดปริมาณลง เป็นปกติอยู่แล้ว ซึ่งจากการวัดปริมาณน้ำ ในแม่น้ำโขงทุกสถานีของศูนย์ ก็พบว่าปริมาณน้ำลดลงทุกแห่ง แต่ก็ยังถือว่าเป็นเกณฑ์ปกติของฤดูกาลนี้ อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์จะมีการตรวจสอบกับประเทศต้นน้ำ ทั้งจีนและลาวว่าปริมาณน้ำที่ต้นน้ำเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อเตรียมการรับมือฤดูแล้ง ที่จะมาถึงจริงๆ อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้