หาดใหญ่โพลเผยกว่าร้อยละ60ห่วงน้ำท่วมซ้ำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รศ.ทัศนีย์ ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดเผยถึงการสำรวจความคิดเห็น หรือหาดใหญ่โพล เกี่ยวกับ