น้ำท่วมอยุธยาเริ่มลดแล้วเร่งระบายกันเน่า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวถึง สถานการณ์น้ำที่ยังคงท่วมขังอยู่ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ขณะนี้ ว่า ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในแม่น้ำน้อยปริมาณน้ำลดลงกว่า 9 เซนติเมตร และยังไม่มีน้ำเน่าเสีย โดย นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้ทางอำเภอเร่งสำรวจพื้นที่ ที่มีน้ำท่วมขังแล้ว โดยให้เร่งระบายออก เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย ในพื้นที่ ซึ่งคาดว่า จะเข้าสู่ภาวะปกติ ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

สำหรับแผนฟื้นฟูที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือระยะแรกซ่อมแซมบ้านเรือน และซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทำการเกษตร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในระยะที่ 2 คือ เมื่อระดับกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จะจัดกิจกรรมช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ และซ่อมแซมถนน ที่ได้รับความเสียหาย ส่วนแผนฟื้นฟูระยะที่ 3 จะมีการฟื้นฟูด้านอาชีพ โดยเร่งดำเนินการ เพื่อให้ผู้ประสบภัย
ซึ่งเป็นเกษตรกร สามารถทำนาได้เร็วขึ้น พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวต่างๆ ให้กับชาวนาอย่างทั่วถึง