โอลิมปิก 2020

APEC ตั้งเขตการค้าเสรีในภูมิภาค

APEC ตั้งเขตการค้าเสรีในภูมิภาค
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ที่ประชุม ผู้นำกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) มีมติเริ่มสร้างเขตการค้าเสรีในภูมิภาคแล้ว โดยในแถลงการณ์ หลังเสร็จสิ้นการประชุมเอเปก บรรดาผู้นำยังเห็นพ้อง ให้ระงับการแข่งขันลดค่าเงิน เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน และจำเป็นต้องสร้างเศรษฐกิจที่มีสมดุล และยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาเดียวกันกับการประชุมสุดยอดกลุ่ม จี-20 ที่เสร็จสิ้นไป เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 พ.ย.

นายหู จิ่นเทา ประธานาธิบดีจีน ระบุว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ยังมีความไม่แน่นอน และมาตรการกีดกันทางการค้าจะเพิ่มมากขึ้น จึงควรให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะรวมความยั่งยืนด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังรวมถึงความยั่งยืนของนโยบายการคลัง การเงิน การค้า และ อุตสาหกรรม พร้อมลดความผันผวน และความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจมหภาค

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง