น้ำท่วมยอดผู้โดยสารบขส.เพิ่ม10-20%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทำให้จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการ บขส. เพิ่มขึ้นร้อยละ 10-20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้เนื่องจากผู้โดยสารบางส่วน เปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง จากบริการรถไฟ เป็นบริการของ บขส.แทน หลังจากสถานการณ์น้ำท่วม ทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท.ต้องหยุดให้บริการเดินรถในบางเส้นทาง โดยเฉพาะในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ ขณะเดียวกัน บขส. ยังได้รับการประสานงานจาก การรถไฟฯ ในการขนย้ายถ่ายโอนผู้โดยสารที่ตกค้างระหว่างการเดินทางไปส่งยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับ การรถไฟฯ ได้อีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม สำหรับเทศกาลลอยกระทงในปีนี้ เบื้องต้น บขส.ยังไม่ต้องเตรียมสำรองรถเพื่อให้บริการเพิ่ม เพราะขณะนี้ยอดจองตั๋วเดินทางในช่วงดังกล่าวยังไม่เต็ม โดยนักท่องเที่ยวและประชาชนส่วนใหญ่ นิยมเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียงมากกว่าเดินทางไปต่างจังหวัด แต่ บขส.ก็พร้อมจัดเที่ยวรถเสริม หากมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก