กาฬสินธุ์น้ำเริ่มลดคาด3-4วันกลับสู่ปกติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์น้ำที่ จ.กาฬสินธุ์ เริ่มทรงตัว ล่าสุดน้ำขึ้นเพียง 2 ซม. คาดว่า 3 - 4 วัน สถานการณ์จะกลับสู่ปกติ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมพนังแม่น้ำชีในพื้นที่ อ.ฆ้องชัย อ.ร่องคำ และ อ.กมลาไสย เริ่มผ่อนคลายกับสถานการณ์น้ำมากขึ้น

โดย นายธนาวุฒิ ทองทวี นายอำเภอฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ชาวบ้านที่นี่รู้สึกโล่งใจ อย่างไรก็ตามภายหลังจากวิกฤตผ่านพ้นไป ชาวนาบางส่วนได้นำเครื่องสูบน้ำ มาสูบน้ำออกจากนาข้าวเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังนาข้าวนานเกินไป จนต้นข้าวที่อยู่ในช่วงจะเก็บเกี่ยวเน่าตาย สำหรับความเสียหายที่ จ.กาฬสินธุ์ ในเบื้องต้นประมาณ 109 ล้านบาท บ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วม 174 หลังคาเรือน นาข้าวเสียหายทั้งจังหวัดจำนวน 51,000 ไร่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง