โอลิมปิก 2020

สธ.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาภัยหนาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยหนาว และให้กรมควบคุมโรค ทำฐานข้อมูลผู้เสียชีวิตจากภัยหนาว เพื่อใช้วางแผนดำเนินงานในปีต่อ
ไป รวมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำอำเภอและประจำจังหวัด ออกสำรวจความเพียงพอของผ้าห่ม เครื่องกันหนาว นำข้อมูลรายงานจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

นอกจากนี้ ยังให้สำรวจกลุ่มเสี่ยง คือ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคเรื้อรัง โดยให้เฝ้าระวังโรคหน้าหนาว 8 กลุ่มโรคเป็นพิเศษ ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ อุจจาระร่วง อีสุกอีใส ไข้หวัดนก ซาร์ส หัด หัดเยอรมัน และโรคผิวหนังแตกแห้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม