พิจิตรฝึกอบรมหลักสูตรฯ หลังวิกฤติน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมเกียรติ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ประธานชมรมสหกรณ์จังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า ตลอด 3 วันที่ผ่านมา ที่ จ.พิจิตร ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ" ขึ้น โดยสาเหตุเกิดจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์นับแสนคนต้องเดือดร้อน รวมถึง ราคาผลผลิตที่ตกต่ำ จึงมีแนวคิดว่าจะต้องใช้ระบบสหกรณ์มาเป็นตัวขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา

โดยการประชุมครั้งนี้ มีคณะทำงานของสหกรณ์การเกษตร เขต 4 ประกอบไปด้วย จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 180 คน โดยมีเนื้อหาของการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากร แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ อีกทั้ง ให้ความรู้เรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสหกรณ์ ในการช่วยเหลือเกษตรกร รวมถึง การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และการป้องกันภัยทางการเงินของสหกรณ์ และเรื่องกฎหมายที่ นักสหกรณ์ ควรรู้ อีกทั้ง ความรู้เรื่องปุ๋ยและเคมีเกษตร เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการลงมติเห็นชอบกันว่า จะดำเนินการแทรกแซงราคาปุ๋ย ที่มีราคาแพงอยู่ในขณะ ด้วยการที่จะนำปุ๋ยจากโควตาช่วยเหลือเกษตรกร ราคาถูก จำนวน 11,000 ตัน เข้ามาจำหน่ายให้ สมาชิกในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ตันละ 1,000 บาท ด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง