โอลิมปิก 2020

อภิรักษ์ สั่งจับตาพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย (ศชอ.) กล่าวภายหลัง ผลการประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบการชี้แจงสถานการณ์น้ำในภาพรวม โดย ภาคใต้ ยังเป็นพื้นที่ ที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของดินถล่มที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เบื้องต้น ได้อพยพประชาชนในพื้นที่ ที่มีฝนตกสะสมเป็นเวลานาน และมีความเสี่ยงของดินอุ้มน้ำแล้ว

ขณะนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับน้ำเริ่มลดลงตามลำดับ ส่วนภาคกลาง ก็จะเร่งระบายน้ำด้วยเช่นกัน ขณะที่ การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูนั้น ก็จะมีการดำเนินการตามโครงการฟื้นไทยด้วยใจไทยทั้งชาติ ภายในสัปดาห์ โดยจะเน้นการฟื้นฟูในด้านของอาชีพ ซึ่งจะมีการจัดตลาดนัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่วนการจ่ายเงินชดเชยให้กับ ผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท นั้น จะมีการรวบรวมรายชื่อให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 พ.ย.นี้ เพื่อส่งรายชื่อให้กับ ธนาคารออมสิน เร่งจ่ายเงินชดเชยให้ทันภายในสิ้นเดือน พ.ย. นอกจากนี้ ก็ยังมีการเร่งดำเนินการรวบรวมรายชื่อของผู้ประสบปัญหาวาตภัย ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้การช่วยเหลือ อย่างเร่งด่วนด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม