กมธ.ต่างประเทศสภาฯลงพื้นที่ชายแดนแม่สอด

กมธ.ต่างประเทศสภาฯลงพื้นที่ชายแดนแม่สอด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายต่อพงษ์ ไชยสาสน์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำคณะกรรมาธิการฯ ได้เดินทางมาประชุมร่วมกับ ภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก สาขาแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี นายวุฒิ สิทธิสุราษฎร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้การต้อนรับและร่วมประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน ทั้งนี้เพื่อรับทราบข้อมูลและปัญหาชายแดนไทย-พม่า ด้าน อ.แม่สอดอำเภอใก้ลเคียง จากกรณีที่เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ในพื้นที่เช่นการที่พม่าปิดด่านพรมแดน-การสู้รบระหว่างทหารพม่ากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยง DKBA และมีผู้อพยพ รวมทั้ง มาดูพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจ ในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน อ.แม่สอด จำนวนกว่า 5,600 ไร่ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และดูจุดการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 เพื่อรับทราบและนำประเด็นต่าง ๆ เพื่อเข้าไปหารือและแก้ไขในสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมาธิการการต่างประเทศฯ จะศึกษาดูงานในพื้นที่ชายแดนแม่สอด 3 วัน

นายต่อพงษ์ ไชยสาสน์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ ต้องการ ลงพื้นที่ชายแดนแม่สอด เพื่อรับทราบข้อมูลและปัญหาที่แท้จริง ทั้งการที่พม่าปิดด่านพรมแดน-การสู้รบ และมีผู้อพยพชาวพม่า รวมทั้งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอรัฐบาล จะต้องเร่งให้เศรษฐกิจการค้าชายแดน ความมั่นใจในการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกลับคืนมาโดยเร็วที่สุด เพื่อสานต่อไปถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด-เมียวดี ร่วมกัน