โปรแกรมกีฬาเอเชียนเกมส์ วันที่ 13 พ.ย.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ว่ายน้ำ ชิง 6 ทอง ที่ เอโอตี อควาติคส์ เซนเตอร์
รอบคัดเลือก
8.00 น. หญิง 200 เมตร ฟรีสไตล์
8.00 น. ชาย 400 เมตร บุคคลผสม
8.00 น. หญิง 100 เมตร ผีเสื้อ
8.00 น. หญิง 50 เมตร กบ
8.00 น. ชาย 200 เมตร ผีเสื้อ
8.00 น. หญิง 4x100 เมตร ผลัดผสม
รอบชิงชนะเลิศ
17.00 น. หญิง 200 เมตร ฟรีสไตล์
17.07 น. ชาย 400 เมตร บุคคลผสม รอบชิงชนะเลิศ
17.26 น. หญิง 100 เมตร ฟรีสไตล์ รอบชิงชนะเลิศ
17.42 น. หญิง 50 เมตร กบ รอบชิงชนะเลิศ
17.47 น. ชาย 200 เมตร ผีเสื้อ รอบชิงชนะเลิศ
18.14 น. หญิง 4x100 เมตร ผลัดผสม รอบชิงชนะเลิศ

แบดมินตัน รอบแรก ที่เทียนฮี ยิมเนเซี่ยม
12.20 น. ทีมชายรอบก่อนรองชนะเลิศ ไทย - มาเลเซีย
12.30 น. ทีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศ ไทย - ญี่ปุ่น

วอลเลย์บอล รอบแรก ที่กวางเยา
17.00 น. กลุ่มเอ ไทย -ไต้หวัน

ยกน้ำหนัก ชิง 2 ทอง ที่ ตงกวน ยิมเนเซี่ยม
กลุ่มเอ
15.30 น. ชาย รุ่น 56 กิโลกรัม
17.45 น. พิธีรับเหรียญ ชาย รุ่น 56 กิโลกรัม
กลุ่มเอ
18.00 น. หญิง รุ่น 48 กิโลกรัม
20.15 น. พิธีรับเหรียญ หญิง รุ่น 48 กิโลกรัม