ราคายางยะลาสูงขึ้นโลกว่า100บ.หลังน้ำท่วม

ราคายางยะลาสูงขึ้นโลกว่า100บ.หลังน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จากการเกิดสภาวะน้ำท่วมที่ผ่านมา ทำให้ประชาชน ได้รับความเดือดร้อนกันเกือบทั่วประเทศ โดยเฉพาะ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อน แต่อีกส่วนหนึ่ง ก็ได้รับผลพลอยได้จากราคายางพารา ที่ขณะนี้สูงขึ้น และมีราคากิโลกรัมละ กว่า 100 บาทแล้ว เนื่องจาก เป็นฤดูฝน ทำให้ราคายางพารา มีราคาแพงขึ้น

ด้าน นายยาลี ดือราแม ผู้ประสานงานเครือข่ายภัยพิบัติจากธรรมชาติ โดยชุมชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน ได้เกิดภัยพิบัติขึ้นมาในทุกพื้นที่ เนื่องจาก ภาวะโลกร้อน จึงได้มีแนวคิดในการรวมตัวกัน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดตั้งเป็นเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติ โดยชุมชนท้องถิ่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งขณะนี้มีเครือข่าย จำนวน 18 ตำบล ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทุกคนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทางราชการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เกิดปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่