ราคายางยะลาสูงขึ้นโลกว่า100บ.หลังน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จากการเกิดสภาวะน้ำท่วมที่ผ่านมา ทำให้ประชาชน ได้รับความเดือดร้อนกันเกือบทั่วประเทศ โดยเฉพาะ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อน แต่อีกส่วนหนึ่ง ก็ได้รับผลพลอยได้จากราคายางพารา ที่ขณะนี้สูงขึ้น และมีราคากิโลกรัมละ กว่า 100 บาทแล้ว เนื่องจาก เป็นฤดูฝน ทำให้ราคายางพารา มีราคาแพงขึ้น

ด้าน นายยาลี ดือราแม ผู้ประสานงานเครือข่ายภัยพิบัติจากธรรมชาติ โดยชุมชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน ได้เกิดภัยพิบัติขึ้นมาในทุกพื้นที่ เนื่องจาก ภาวะโลกร้อน จึงได้มีแนวคิดในการรวมตัวกัน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดตั้งเป็นเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติ โดยชุมชนท้องถิ่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งขณะนี้มีเครือข่าย จำนวน 18 ตำบล ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทุกคนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทางราชการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เกิดปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่